Image1

Видеозапис от "Трети национален студентски фестивал на Медицинските университети в България"