Видеозапис от участието на Надежда Димова, студентка от МУ – Пловдив, в 16 Международен фестивал за Франкофонска песен „Златен ключ“