Видеозапис от заключителната пресконференция по проект „ДОКТОРАНТ“-2 на 22.04.2019 г.