Doctorant-2-final-pressconference1

Видеозапис от заключителната пресконференция по проект "ДОКТОРАНТ"-2 на 22.04.2019 г.