Видеозапис от „Промоция десети випуск магистър фармацевти“ 16.04.2018 в МУ – Пловдив