VII Международна дентална лазерна академия

През 2009 г. ФДМ – Пловдив закупува първия си Er:YAG лазер, след което в чужбина (Университет „Адаса ен карен“, Йерусалим, Израел) са сертифицирани преподаватели от факултета (доц. Георги Томов и д-р Благовеста Янева от катедра „Пародонтология и ЗОЛ“).

През 2013 г. са закупени шест нови различни лазерни апарата, с което ФДМ – Пловдив зае позиция на единствения университетски център в източна Европа, притежаващ всички използвани в денталната практика дължини на вълната. Това доведе до обособяване на лазерен център за научна и лечебна работа към ФДМ – Пловдив.

От 2009 г. Факултетът организира и провежда годишна лазерна Академия с международно участие, акредитирана от WFLD (Световна федерация по лазерна дентална медицина).

Акредитирани са и курсове към СДО (петтеми) и две лекции към програмата за продължаваща квалификация към БЗС.

В лазерния център се работи по три научни проекта (два национални и един международен) и пет докторантури.

От 2012 г. факултетът е асоцииран член на Global Training Academy, наред с Университетите в Ница, Йерусалим, Виена, Женева, Тайпе, Пиза и Барселона, по силата на което в него се провеждат сертифицирани обучения.

През 2010 г. (Кьолн) и през 2012 г. (Генуа) преподаватели от ФДМ печелят две престижни международни награди по лазерна дентална медицина, а лектори от ФДМ са били гост-преподаватели по тази дисциплина в Япония, Китай, Израел, Испания и др.

ФДМ – Пловдив е първият в България факултет, който провежда факултативно обучение по лазерна дентална медицина за студенти (единсеместър). Това става възможно след решение на Академичния съвет на МУ – Пловдив с Протокол №3/05.04.2012, с който е одобрен „Факултативен лекционен и практичен курс по лазерна дентална медицина за студенти“.

През зимния семестър на учебната 2013 – 2014 г. общо 53 студента се обучаваха в пет модула, включващи 15 лекции и 5 часа практична работа и клинични демонстрации. Програмата, по която се обучават студентите е адаптирана по програмата на Университета „Адаса ейн карем“ в Йерусалим, с който Факултетът с Пловдив подписа договор за сътрудничество в началото на 2013 г.

Между университетите в Йерусалим и Пловдив отдавна съществува колаборация в областта на лазерните технологии в денталната медицина, но от 2011 има и интензивен обмен на преподаватели: гост-лектори в Пловдив са били: проф. Джошуа Мошонов, проф. Адам Щабхолц, д-р Шаронит Сахар-Хелфт, д-р Ави Рейханян.

За последните 4 години повече от 30 световно известни имена в областта на лазерната дентална медицина са били гост-лектори в Пловдив: проф. Ж. Арнабат и проф. А. Еспана от Испания, проф. Ж. П. Рока от Франция, проф. Р. Корнблит, проф. У. Ромео, проф. К. Форнейни и проф. Д. Оливи от Италия и други.