VII Международна научна конференция „ЕВОЛЮЦИЯ СРЕЩУ РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ЗА МОДЕЛИТЕ НА РАЗВИТИЕ“

VII Международна научна конференция „ЕВОЛЮЦИЯ СРЕЩУ РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ЗА МОДЕЛИТЕ НА РАЗВИТИЕ“ ще се проведе на 22 и 23 април 2020 г. в град Русе.

Целта на конференцията е да интерпретира различни гледни точки за еволюционните и революционните процеси в обществото и моделите на развитие в науката, културата, социума. Да се интерпретират различните теории, учения, доктрини, които имат важна обществено значима стойност и последствия в миналото и днес. Форумът се посвещава на 170 години от рождението на видния български писател и общественик Захари Стоянов.

Работата на конференцията се организира в няколко научни секции, които обединяват разработки от различни области: история, теология, дипломация, културология, международни отношения, европеистика, изкуства и хуманитарни науки, образование, социални науки, социология, психология, литература, езикознание, антропология, археология, поп-култура, политика, техника, технологии, медицина, здравеопазване, мултидисциплинарни изследвания и др.

Конференцията е отворена за научни работници, преподаватели, изследователи, докторанти, както и всички, които имат интерес към темата. Работните езици са български и английски. Научните съобщения и разработки трябва да бъдат представени в рамките на 15 минути и да отговарят на следните изисквания. Получените доклади и научни съобщения се публикуват в сборник.
Значението, релевантността и стойността на Вашата научна работа са добре известни и оценени. В знак на уважение към Вашите постижения за нас е чест да Ви поканим да участвате в конференцията.

Заявки за участие се приемат до 15 март 2020 г.
Срок за изпращане на докладите – 12 април 2020 г.
Такса за участие – 50.00 лв.
Плащане – по банков път на сметката на Библиотеката, като се изпише: За конференция.
ТБ Инвестбанк АД Русе
IBAN BG81 IORT 7379 3100 0381 00
BIC: IORTBGSF
Онлайн плащане през сайта на Библиотеката.
Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на командироващата страна.

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
Валерия Йорданова: e-mail: [email protected]; 0876043155
Валентина Караджова: e-mail: [email protected]; 0878574912