Винаги обсъждайте възможните нежелани реакции с пациентите, когато им отпускате лекарства.


Винаги обсъждайте възможните нежелани реакции с пациентите, когато им отпускате лекарства. Съобщавайте нежеланите реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата: тел.: +359 2 8903417; e-mail: [email protected], онлайн: www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти