Виртуален форум за образование и професионална реализация

Уважаеми преподаватели, студенти и докторанти,
Френският институт в България организира за първи път„Виртуален форум за образование и професионална реализация“ с 3 тематични секции:

Секция „Образование“с представители на френски висши учебни заведени и на университетските франкофонски програми в България относно предлаганите учебни програми за академичната 2021/2022 година и възможностите за професионална реализация.

Секция „Кариера“с представители на френски компании в България, които в индивидуални интервюта ще се срещнат със студенти и дипломирани специалисти, за да им представят стажове.

Секция „ Уебинари“с университетски преподаватели и експерти от професионалните среди относно конференции по въпроси, свързани с обучението във висши учебни заведения и търсенето на стаж или работа.

Чрез специално разработената виртуална платформа студентите ще имат възможност да проведат индивидуални срещи по предварително изготвен график и да участват в уебинарите.

Участието е безплатно, необходима е регистрация на www.salonetudesetcarrieres.bg

Виртуалният форум ще се проведе от 10.00 до 18.00 ч. на 20 ноември 2020 г.

С уважение,
Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор МСПД