ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА за нуждите на Национални програми, координирани от МОН

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви, че Преподавателски екип от Великотърновския университет, Русенския университет, Стопанската академия-Свищов, Техническия университет-София и Тракийския университет-Стара Загора са изградили ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА за нуждите на две Национални програми, координирани от МОН.

Библиотеката е напълно свободна за ползване от всички преподаватели и учители в страната.

Адесът е:
https://www.mon-nmuciot.bg/virtualLibrary.html#

Център за иновативни образователни технологии
Проф. д-р А. Смрикаров
Координатор на Български виртуален университет