Виртуална European Biobanking Week 17-20 ноември 2020

Уважаеми представители на Академичния състав,
Уважаеми студенти, докторанти, изследователи,

Прилагаме покана за регистрация и участие в предстоящата виртуална European Biobanking Week, 17-20 November.

https://europebiobankweek.eu/

European Biobanking Week се организира от две от най-големите организации в областта на биобанкирането ESBB и BBMRI-ERIC.
Страната ни е член на Европейската инфраструктура за биобанкиране BBMRI-ERIC  и може да се регистрирате за участие в European Biobanking Week  като членове на BBMRI-ERIC

С регистрационна такса от 250 Евро

със следния  код :
Bulgaria – 35915

Регистрационната такса за студенти   –  50 Евро,
Регистрационната такса за пациентски организации –  100 Евро

Във времена на глобални предизвикателства пред човечеството това виртуално събитие ще даде чудесни възможности за достигане на нови хоризонти на познанието, срещи със световно известни учени и експерти, дискусии с колеги, споделяне на добри практики и намиране на нови решения за всички, които се занимават с научни изследвания в биомедицинската област и осъзнават значението на биобанкирането за успеха на своята дейност.

Надяваме се на активното Ви участие.

Проф. д-р Д. Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД