Виртуалната конференция по информатика и компютърни науки в медицината ,образованието и науката

Втора международна виртуалната конференция по информатика и компютърни науки в медицината ,образованието и науката

25.- 29 Март, 2013, Жилина, Словакия

http://www.ictic.sk/

Конференцията се организира от Факултета по мениджмънт на науката и информатиката вУниверситета в Жилина, Словакия.

Ще се проведе online като виртуална конференция на адреса www.ictic.sk.

Конференцията обхваща следните области:

– Бизнес-управление, управление на ресурсите,- ИКТ в областта на медицината, хуманитарните науки, образование, наука и т.н- Маркетинг, Маркетингови изследвания и стратегия,- Икономика и бизнес икономика,- Финансиране и счетоводство, обществени икономиката и финансите,- Приложна информатика,- Информационни мрежи,- Информационни и комуникационни технологии,- Компютърни науки,- Безжичните технологии,- Бази данни, разпределени системи,- Обектно-ориентирани решения и технологии,- Изкуствен интелект и обработка на изображения,- Паралелни изчисления,- Софтуер за дизайн,- Роботика,- Мрежа и проектирането на мрежата,- Оптимизация и algoritmization

и др.

Изследователи и докторанти могат да обменят резултатите от научните изследвания в различни области на ИКТ за бизнес, мениджмънт, информатика, компютърни науки и др.