Виртуални обиколки на аудиторния комплекс и БИЦ на МУ – Пловдив

70bg Виртуална обиколка на аудиторния комплекс и библиотечно – информационният център на МУ – Пловдив

Разгледайте аудиторния комплекс и библиотечно – информационният център – онлайн на сайта на МУ – Пловдив  и в Google maps