Високопоставен гост в МУ – Пловдив

Н. Пр. г-жа Мая Добрева – Извънреден и пълномощен посланик на Р България в Кралство Белгия и във Великото херцогство Люксембург, беше на приятелско посещение тази седмица в Медицински университет – Пловдив.
По време на визитата си г-жа Мая Добрева се срещна с представители на Ректорското ръководство на Университета – чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев – Ректор на Университета, проф. д-р Мария Куклева – Заместник-ректор УД, проф. д-р Мариана Мурджева – Заместник-ректор МСПД, проф. д-р Виктория Сарафян – Заместник-ректор НИД и проф. д-р Стефан Сивков – Заместник-ректор АК.

Проф. Костянев запозна високопоставената гостенка с историята на МУ – Пловдив и с последните придобивки и постижения, които поставят Университета начело сред висшите училища в страната. Обсъдиха се ползотворните връзки и доброто сътрудничество на МУ – Пловдив с Кралство Белгия. Отличена бе заслугата на г-н Ван Импе – Почетен консул на България за Източна Фландрия, за дарения от белгийски болници към университетските болници на МУ – Пловдив. Първото дарение вече пристигна: миналата седмица УМБАЛ „Пълмед“ получи легла и шкафчета с вграден хладилник, съгласно предоставения актуален списък с нуждите на болниците към МУ – Пловдив. На срещата се разгледаха и възможностите за двустранни мобилности на представители на университетските болници на МУ – Пловдив и на болници в Белгия с цел предаване на опит и добри практики от изявени специалисти.

Благодарение на г-н Ван Импе тази година фолклорният танцов ансамбъл „Медик“ на МУ – Пловдив взе участие в традиционния 48-ми Фестивал на пешеходеца в Бланкенбергe, Белгия. На срещата с г-жа Добрева се обсъди инициативата за организиране в Пловдив на Първия фестивал на пешеходеца през 2019 г. под егидата на Ректора на МУ – Пловдив. Г-жа Добрева изказа своята готовност да окаже необходимата подкрепа.

След срещата домакините с гордост показаха Аудиторния комплекс и новия Симулационен обучителен център на Университета.


Н. Пр. г-жа Добрева сподели прекрасните си впечатления от МУ – Пловдив: „Искрено бях впечатлена още с влизането си в Университета. Вашият университет по нищо не отстъпва на водещи европейски университети. Убедена съм, че великолепният ръководен екип ще продължи да изпълнява своята мисия успешно.“