ВРЕМЕНЕН ДОСТЪП ДО Е-УЧЕБНИЦИ НА THIEME PUBLISHERS

С любезното съдействие на Българския информационен консорциум и Thieme Publishers до 30 април 2021 г. студенти и преподаватели от МУ – Пловдив имат възможност да ползват MedOne Education.

MedOne Education е медицинска платформа за обучение, която осигурява достъп до:
• 115 илюстрирани учебника в областите анатомия, основи на медицината, клинични науки и радиология;
• над 68 000 изображения;
• повече от 1000 видеоклипа.

Платформата е достъпна от университетската мрежа на адрес:
https://medone-education.thieme.com и отдалечено, с потребителско име и парола за читателите на БИЦ, на адрес: http://ezproxy.library.mu-plovdiv.bg:2048/menu

MedOne Education презентация