МУ – Пловдив предлага временен достъп до Access Medicine и Access Pediatrics

На вниманието на академичния състав, докторанти и студенти –  до 31.01. 2015 г. е осигурен временен достъп до Access Medicine и Access Pediatrics.