Втора Балканска Конференция по Персонализирана медицина (24-25 октомври, 2019г.)

ВТОРА БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
по ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА

Организирана от Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина-БАППМ
В сътрудничество с Европейски Алианс за Персонализирана Медицина – ЕАПМ, Медицински Университет Плевен и Научно дружество по геномика и генетика на човека.

24-25 oктомври 2019г.
хотел Рамада,София

Основна цел на конференцията е да бъде форум за споделяне на добри практики в персонализираната медицина и обсъждане на възможностите за партньорство и регионално сътрудничество между страните от Балканския регион.


Тематика:
Персонализираната медицина
– нова парадигма в здравеопазването; интегриране на персонализираната медицина в здравните системи; иновативни лекарствени продукти и диагностични средства – правна и регулаторна рамка, ОЗТ на продукти на персонализираната медицина; достъп на пациента да иновативно лечение;

Приложение на високите технологии в персонализираната медицина – настояще и бъдеще;
Нови достижения в геномиката и генетиката на човека; генна терапия; Европейска геномна инициатива „1+МГ“; прецизирана диагностика – NGS в превантивната медицина и клиничната практика – скрининг, редки болести, онкологични и неврологични заболявания и изчерпателно геномно профилиране;

Молекулярна патология – нови достижения и практическо приложение,прецизирана образна диагностика, персонализирана медицина в онкологията – скрининг, таргетна и комбинирана терапия, адювантна и неоадювантна терапия, имунотерапия, лъчелечение, мониторинг на рак на белия дроб, рак на колона, рак на простатата, меланома, рак на пакреаса, рак на главата и шията, персонализирана медицина хематологията,персонализирана медицина и редки болести,персонализирана медицина в ендокринологията,персонализирана медицина в лечението на вирусни заболявания,персонализирана медицина в неврологията и психиатрията;

Заявки за участие в постерната сесия – на [email protected]
Официални езици: Български и английски

Очакваме Ви!

Д-р Жасмина Коева-Балабанова
Председател на УС на БАППМ


РЕГИСТРАЦИЯ


Ако имате допълнителни въпроси, свързани с Вашето участие, не се колебайте да се свържете с нас на телефон: 02/ 494 94 84; 494 94 89; 0889 94 94 56 или на email: [email protected]

Актуална информация за Конференцята можете да намирате на сайта на НЮ ИВЕНТ, както и на сайта на БАППМ