Втора национална конференция по Епидемиология

Българското Научно Дружество по Епидемиология на Инфекциозните и Неинфекциозните Болести (БНДЕИНБ) за втора поредна година, с официалната подкрепа на Медицински Университет Пловдив, организира научна конферанция по Епидемиология.

Надсловът на Втората национална конференция, която ще се проведе от 27-29 септември 2018 г. в гр.Пловдив е „Заболявания с епидемичен потенциал и възможности за превенция”.

Гости и участници във форума са представители на Министерство на Здравеопазването, Националния Център по Заразни и Паразитни Болести, 18 Регионални Здравни Инспекции, Катедрите по Епидемиология към Медицинските университети в страната, Военномедицинска Академия и други структури, работещи в областта на превенцията, надзора и контрола на заразните заболявания, ваксинопрофилактиката, нозокомиалните инфекции и др.

Конференцията е отворена и към специалисти от сродни дисциплини, свързани с различни аспекти на инфекциозната патология и общественото здраве.