Втора статия на БАПЕМЕД по проект по Фонд Активни граждани България

Във връзка с изпълнението на проект на Българска асоциация по персонализирана медицина (БАПЕМЕД) на тема: Стъпки за реализиране на „Пътна карта за интегриране на подхода на персонализираната медицина в здравеопазването“, стартира информационна кампания „Що е то: Персонализирана медицина? – Когато става дума за медицина, един размер не приляга на всички!“.

В рамките на кампанията се публикува серия от материали с цел популяризиране на концепцията за персонализирана медицина сред обществото, медицинските специалисти, здравните заведения, институциите и пациентските общности.

Втората статия „Персонализирана медицина в онкологията: рак на гърда, рак на бял дроб и рак на дебело черво“ може да прочетете ТУК.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Фонд Активни граждани България – www.activecitizensfund.bg