ВТОРА ЕРАЗЪМ СЕЛЕКЦИЯ 2012-2013

На вниманието на студенти, специализанти и докторанти !Отдел Международно сътрудничество и проектна дейност – ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ – предоставя на вниманието Ви:1. 2. Информация за стипендии за специализанти и докторанти , финансирани по програма Erasmus MundusОчакваме кандидатурите Ви !Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор МСПД