Втора програма за действие на Общността в областта на здравето (2008—2013 г.)

Покана за представяне на кандидатури 2012 г. Втора програма за действие на Общността в областта на здравето(2008—2013 г.) Обявена е поканата за представяне на кандидатури по програма „Здраве” — 2012 г в рамките на втората програма за действие на Общността в областта на здравето (2008—2013 г.). Настоящата покана за представяне на кандидатури е в следните направления: —  покана за представяне на предложения за предоставяне на финансово  участие в специфични дейности под формата на проекти;—  покана за представяне на предложения за предоставяне на финансово  участие в специфични дейности под формата на конференции; —  покана за представяне на предложения за предоставяне на финансово  участие във функционирането на неправителствени организации и  специализирани мрежи (оперативни безвъзмездни средства); —  покана към държавите-членки и участващите страни за представяне на  съвместни действия. Крайният срок за представяне на предложения за всяко направление е 9 март 2012 г. Цялата информация, включително и решението на Комисията от 1 декември 2011 г. за приемане на работния план за 2012 г. във връзка с изпълнението на втората програма за действие на Общността в областта на здравето (2008—2013 г.), както и относно подбора, предоставянето и други критерии за финансово участие (в) дейностите по тази програма ( 2 ), могат да бъдат намерени на интернет страницата на Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите на следния адрес: http://ec.europa.eu/eahcЗа допълнителна информация: Център „Проекти”: 602321