Втори докторантски симпозиум „Молекулярна биология-нови хоризонти“

Уважаеми колеги,

За нас е чест да Ви поканим на Втория докторантски симпозиум „Молекулярна
биология-нови хоризонти“, който ще се проведе на 6 – 7 април 2017 г. в
Института по Молекулярна Биология „Акад. Румен Цанев“.

Това е една прекрасна възможност за младите учени, да представят своите
резултати и планове в приятелска обстановка.

Всички, желаещи да участват в симпозиума, могат да изпратят своите
попълнени апликационни форми не по-късно от 17 март 2017 на е-mail:
[email protected]

За повече информация може да посетете http://www.bio21.bas.bg/imb/?id=92

Организационен комитет

Институт по молекулярна биология
„Академик Румен Цанев“
ул. Акад. Г. Бончев, бл21
София 1113
България

Покана