XII-та Югоизточна европейска конференция и XXXII-ра Асамблея на ИМАБ

Отдел МСПД Ви информира за предстоящата XII-та Югоизточна европейска конференция и XXXII-ра Асамблея на ИМАБ (Интернационална медицинска асоциация „България“), която ще се проведе в Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора в периода 20-23 октомври 2022 г.
Следвайки опита от предходните издания на форума, се планират следните сесии: Медицина; Дентална медицина; Организация и контрол на здравеопазването; Кръгла маса “Корона вирус, световна пандемия и българския опит“.
Повече информация ТУК

С уважение,
проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор МСПД