XIV-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С ЧУЖДЕСТРАННО УЧАСТИЕ „Екология и здраве“ 2021 – пролет