POKANA_E&Z_2021_I_Page_2

XIV-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С ЧУЖДЕСТРАННО УЧАСТИЕ „Екология и здраве“ 2021 – пролет