XIX-конгрес-на-БАР-2022

XIX Конгрес на Българската асоциация п радиология