XIX академични педагогически дни за здравни науки

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви за предстояща международна проява за университетска педагогика в медицинските науки.

XIX АКАДЕМИЧНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДНИ ЗА ЗДРАВНИ НАУКИ

Университетът по медицина и фармация в Клуж-Напока, Румъния, Съветът на Деканите на медицински факултети с обучение на френски език (140 медицински факултета от 40 държави) и Международното франкофонско сдружение за обучение по медицина организират  XIX Академични педагогически дни за здравни науки (с работен език – френски).

Проявата ще се състои в периода 22-27 септември 2014 г. в Медицинския факултет в Клуж, Румъния. Поканените лектори  са международни експерти в областта на университетската педагогика и преподаватели от водещи медицински факултети в Румъния.

Програмата включва уъркшопи, пленарна и постерна сесия, както и културни прояви.

Заявки се подават по електронен път, през сайта на форума:

http://jufpss2014.sciencesconf.org/.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам. Ректор по МСПД