XVII Международна научна конференция „Преподавателят на бъдещето“

XVII Международна научна конференция „Преподавателят на бъдещето“ ще се проведе в гр. Будва, Черна гора от 24 до 27 май 2018г. Повече информация на адрес www.ikm.mk