XXI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИИ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА МИКРОБИОЛОЗИТЕ

БАМ конгрес

XXI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИИ
НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА МИКРОБИОЛОЗИТЕ

със съдействието на Медицински Университет – Пловдив

Уважаеми колеги и приятели,
Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в XXI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИИ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА МИКРОБИОЛОЗИТЕ.

Домакин на събитието е Медицински Университет – Пловдив.
Конгресът ще се проведе от 29.09.2023 г. до 01.10.2023 г. в Аудиторен комплекс на Медицински Университет – Пловдив, бул. Васил Априлов №15А, гр. Пловдив.

Надяваме се, че предстоящият научен форум ще допринесе за динамичен обмен на информация, идеи и научни открития, а също така ще предостави възможност на участниците в него да обсъдят бъдещи сътрудничества и изследвания.

Програма

От организационния комитет