Японското общество за насърчаване на науката (JSPS) предлага възможности за насърчаване на сътрудничеството между български и японски учени по програмите “Open partnership joint projects” на JSPS.

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за възможности за сътрудничество

в областта на науката с Япония

 

 

Японското общество за насърчаване на науката (JSPS) предлага възможности за насърчаване на сътрудничеството между български и японски учени по програмите “Open partnership joint projects” на JSPS. Схемата за сътрудничеството стартира през 2013 г. и обхваща всички научни области. Подробна информация може да намерите на сайта: http://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/main.html.