Йоана Пенчева Георгиева

Дата на публикуване: 15.07.2021 г.
Професионално направление: Биологически науки
Докторска програма: Биоорганична химия, химия на природните и физиологичноактивни вещества
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: Кат. „Биоорганична химия“
Тема на дисертационния труд: „Scutellaria Altissima L. (Lamiaceae) – източник на биологично значими флавоноиди и дитерпени“
Научни ръководители: доц. Стела Димитрова, дх и доц. Петко Бозов, дхн
Заповед на Ректора №: Р – 786/25.05.2021 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. Марияна Димитрова Аргирова, дхн МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Проф. Гинка Атанасова Антова, дх Външен Член Становище
БГ / EN
3. Проф. Пантелей Петров Денев, дхн Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Доц. Стоянка Николова Атанасова, дх/td>

Външен Член Становище
БГ / EN
5. Доц. Надежда Трайчева Петкова, дт Външен Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителното заседание на журито: 13.09.2021 г. от 14 часа. в електронна среда на платформа ZOOM