Юбилеен симпозиум на тема: „Прогрес в изследванията на депресията“

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

на 2 септември 2021 година се навършиха 100 години от рождението на проф. д-р Тодор Георгиев Ташев (1921-2006), Ръководител на Катедрата по психиатрия и медицинска психология от 1965 до 1987 г.

Проф. Тодор Ташев беше посветил съзнателния си академичен път на изучаването на депресията.
В негова чест Катедрата организира Юбилеен симпозиум на тема:

„Прогрес в изследванията на депресията“

Симпозумът ще бъде проведен на 22 ноември 2021 г. в хибриден формат под егидата на Медицинския университет-Пловдив.

Избрани трудове ще бъдат публикувани след рецензия в списание “Journal of Integrative Neuroscience”, тематичен брой „Advances in Depression Research”, Impact Factor IF 2.117

Срок за подаване на резюмета: 10 ноември 2021 г.

Срок за подаване на статиите в пълен текст: 31 март 2022 г.

e-mail: [email protected]

Катедра по психиатрия и медицинска психология
Медицински университет-Пловдив