Юбилей на Катедрата по орална хирургия на Медицинския университет в Пловдив

С „Поглед назад и надежда за бъдещето“ катедрите „Орална хирургия“ и „Лицево-челюстна хирургия“ от Факултета по дентална медицина отбелязват 50 години от основаването си.

Юбилеят на двете хирургични катедри ще бъде отбелязан на 29 април в рамките на тазгодишното издание на Пети научен конгрес „Наука и практика – ръка за ръка“, от 29.04. до 01.05.2022 година, организиран съвместно от ФДМ и РК на БЗС-Пловдив.

Честването на юбилея – откриването, тържествената част и среща на поколенията, е в първия ден на Петия научен конгрес.