KOH2022

Юбилей на Катедрата по орална хирургия на Медицинския университет в Пловдив