20 години АСМ Пловдив -ПА

Юбилеят на Асоциацията на студентите медици – Пловдив