20 години АСМ Пловдив

Юбилеят на Асоциацията на студентите медици – Пловдив