Юбилейна научна конференция – 45 години на МУ – Плевен