Юбилейна научна сесия, посветена на 100-годишнината от рождението на академик Георги Близнаков

Ръководствата на Института по обща и неорганична химия-БАН и Факултета по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски”, ВИ КАНЯТ да вземете участие в „ ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 100-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК ГЕОРГИ БЛИЗНАКОВ”.

Научната сесия се планира да се проведе на 18.11.2020 г. в залата „проф. Марин Дринов” на Централно управление на БАН (София).

Научната сесия е БЕЗ ТАКСА за участие. Предвижда се публикуване на Сборник с резюмета с ISBN в електронен формат, както и в по-ограничен брой хартиени екземпляри, дори при невъзможност сесията да се проведе на живо в зала.

По-детайлна информация за научното мероприятие и за оформяне на резюметата се съдържа в прикачените към писмото файлове: Покана за участие и образец за оформяне на резюметата.

Предвид сложната и неясна обстановка, свързана с COVID 19, ще получите допълнителна информация на по-късен етап. За контакт: [email protected]

Надяваме се и ще се радваме на Вашето участие!

С уважение,
чл. кор. проф. дхн Тони Спасов (Декан на ФХФ при СУ „Св. Кл. Охридски”)
проф. д-р Радостина Стоянова (Директор на ИОНХ-БАН)

Покана
Образец