Юбилейно десето издание на Международната научна конференция на младите учени – Пловдив 2024

Форумът се организира с активното участие на Клуба на младите учени и ще се проведе на 20-23 юни 2024г. в гр. Пловдив.

Целта на това значимо за града и страната ни научно събитие е да даде възможност на млади учени да придобият опит и увереност в представянето на научни идеи и резултати пред академичната общност, както и да участват в научни дискусии с български и чуждестранни учени.

Конференцията има мултидисциплинарен характер и включва теми от различни области: природни и технически науки, медицина, хуманитарни и обществени науки.

Проф. д-р Владимир Андонов, дм.
Председател на СУБ – Пловдив