Югоизточно европейски медицински форум ще проведе своя Единадесети международен медицински конгрес в Република България, гр. Пловдив и гр. Смолян, в периода 07-12 септември 2022 год.


Югоизточно- Европейски Медицински Форум

гр. София, ж.к. Манастирски ливади-Б 1, п.к.1404, тел./факс: +3592 854 87 82,
имейл: [email protected], уебсайт: www.seemfcongress.com

Югоизточно европейски медицински форум (ЮЕМФ) възобновява международната си дейност и ще проведе своя Единадесети международен медицински конгрес в Република България, гр. Пловдив
и гр. Смолян, в периода 07-12 септември 2022 год.

Конгресът ще се проведе в „Конгресен център“ – Международен панаир гр.Пловдив. Осигурена е възможност за настаняване на атрактивни цени в няколко хотела в гр. Пловдив и Смолян.

Цялата информация за форума – регистрация и хотелско настаняване е достъпна на сайта на Югоизточно Европейски Медицински Форум: www.seemfcongress.com.
Основни теми на Конгреса:
• ЕПИДЕМИОЛОГИЯ, ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИЛ ИМУНОЛОГИЯ;
– КАКВО ПРИЧИНЯВА COVID – 19. ОТВЪД НАУКАТА;
• КАРДИОЛОГИЯ;
• ОНКОЛОГИЯ;
• ТРАВМА, ХРОНИЧНА БОЛКА, СПЕШНА МЕДИЦИНА;
• СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ;
• НАСИЛИЕ СРЕЩУ ЛЕКАРИ;
• ПРОБЛЕМИ С БЕЖАНЦИ. РАЗНИ.

КРЪГЛА МАСА:
ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ – НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРИОРИТЕТИ

Регистрационни такси:

Ранна регистрация в срок до 10.юли.2022г.
– 250.00 евро за участник
– 150.00 евро за придружаващо лице

Регистрационна такса след 10.юли.2022г.
– 350.00 евро за участник
– 205.00 евро за придружаващо лице

Регистрационна такса за студенти: 120.00 евро.

Краен срок за регистрация на участниците: 15 август 2022г.

Регистрационната такса за участие включва:
– Участие във всички научни заседания на Конгреса;
– Конгресни материали;
– Официален коктейл;
– Гала вечеря.
– Социална програма

Разходите за трансфер на участниците от летище София/Пловдив до гр. Пловдив и обратно са за сметка на организатора на Конгреса – ЮЕМФ.
Регистрацията на участниците в Конгреса и избора на вида хотелско настаняване е възможно единствено и само онлайн!

Резюметата се съставят на Английски или Руски език и се прилагат на интернет страницата на ЮЕМФ – www.seemfcongress.com, не по-късно от 15 Август 2022г.

Югоизточно Европейски Медицински Форум притежава идентификационен код за публикуване (ISBN). Книгата с резюмета на 11-ия Международен медицински конгрес и пълните текстове на докладите – до 1 доклад – /не повече от 7 страници/ ще бъде идентифицирана с Международен стандартен номер на книгата и ще бъде достъпна в хартиен и електронен формат.

Регистрационната такса покрива публикация на 1 бр. резюме/доклад. За публикация на повече от 1 резюме/доклад се заплаща допълнителна такса, съответно 50.00 евро за втори и 30.00 евро за трети.

Конгресът очаква акредитация от Европейският Акредитационен Съвет за непрекънато медицинско образование (EACCME).

Очакваме Единадесетият Международен Медицински Конгрес на ЮЕМФ да е значимо събитие с над 1 200 участника от цял свят – водещи университетски лектори, видни представители на медицинските академични среди, ръководители на лечебни заведения, здравни мениджъри.

Потвърждение за участие във форума получихме от официални представители на българските държавни и местни институции, Медицинските Асоциации от Югоизточна Европа, ръководители и членове на Световната Медицинска Асоциация, Европейският Форум на Медицинските Асоциации, Постоянният Комитет на Европейските лекари и Европейският Комисар за Иновации, Изследвания, Култура и Образование – Г-жа Мария Габриел.

В рамките на научната програма на форума сме предвидили посещение на културно-историческото наследство на град Пловдив – Европейска столица на културата 2019 и най-мистичното и величествено място в България – Родопите, Бачковски манастир, Смолян и курорта Пампорово.

Ще сме благодарни и ще разчитаме на Вашата персонална подкрепа и активност да поканите Вашите колеги за участие и регистрация в събитието!

Оставаме на разположение и сме готови да окажем съдействие за всички Ваши въпроси!

За нас ще бъде чест да Ви посрещнем на Единадесети Международен Медицински Конгрес на ЮЕМФ, който ще се проведе в периода 7-12.09.2022г. в гр. Пловдив и Смолян, България!

С уважение,
Проф. Д-р Андрей Кехайов, МД
Президент на ЮЕМФ
Председател на Организационния Комитет