За четвърта поредна година МУ-Пловдив с най-висок рейтинг в направление „Медицина“

Известни са вече резултатите от 11-тото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България. Рейтинговата система сравнява 52 висши училища в страната, които обучават студенти по стотици специалности, разпределени в 52 професионални направления.

Данните се обновяват всяка година и на тази база се правят сравнения на професионалните направления във висшите училища.

Рейтинговата система отчита 100 индикатора, сред които качеството на подготовка на студентите, учебния процес, учебната среда, социално-битовите и административните услуги, научната работа, престижа, реализацията на пазара на труда, доходите и регионалната значимост.

На първо място в класацията на университетите за 2021 г. в направление „Медицина“ са Медицински университет – Пловдив и Медицински университет – София. Тази е четвъртата поредна година, в която Университетът заслужено печели признание за най-доброто място за учене на медицина.

МУ-Пловдив запазва вторите си места в „Обществено здраве“ и „Фармация“, а в „Стоматология“ и „Здравни грижи“ е трети.