За информация на студентите – как да гласуват в града, в който следват

По повод предстоящите избори за народни представители на 2 април 2023 г. Централната избирателна комисия организира разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите.

Част от информацията е насочена към студенти, които учат в други градове. За тях има изработен тематичен банер с линк, водещ до информация на интернет страницата на ЦИК, която подробно разяснява необходимите документи, за да упражнят правото си на глас в населеното място, където учат (когато то е различно от населеното място по постоянен адрес).

Информационни материали от интернет страницата на ЦИК в раздел „Разяснителна кампания“ : https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/faq/q35