Академична справка за учебна натовареност за катедри с извънболнична и диагн. дейност

Академична справка за учебна натовареност за катедри с извънболнична и диагн. дейност