Академична справка за учебна натовареност на преподаватели по практика в медицински факултет и медицински колеж

Академична справка за учебна натовареност на преподаватели по практика в медицински факултет и медицински колеж