Отчет за учебната дейност със студенти на хабилитирани и нехабилитирани преподаватели от МУ – Пловдив за учебната година

Отчет за учебната дейност със студенти на хабилитирани и нехабилитирани преподаватели от МУ – Пловдив за учебната година