Справка за проведени държавни изпити на английски език със студенти – специалност „Медицина“ 2016/17г.

Справка за проведени държавни изпити на английски език със студенти - специалност "Медицина" 2016/17г.