Заповед на ректора на МУ – Пловдив за промяна името на Комисията по етика на Комисия по научна етика и актуализиране на състава на Университетската комисия п оакадемична етика на МУ – Пловдив