Критерии за програмна акредитация на професионално направление/специалност от регулираните професии

Критерии за програмна акредитация на професионално направление/специалност от регулираните професии