Отдел Човешки ресурси

Служител Позиция Контакти
Радка Малинова Ръководител отдел 032 / 200 526
0882 512 946
[email protected]
Виктория Василева Специалист УЧР 032 / 200 521
0882 512 673
[email protected]
Валентина Георгиева Специалист УЧР 032 / 200 548
0882 512 673
[email protected]
Милена Калинина Експерт ТРЗ 032 / 200 533
0882 064 880
[email protected]
Даниела Кънчева-Тонова Експерт ТРЗ 032 / 200 523
0882 064 880
[email protected]
Диана Йовчева Експерт ОТ в МК 0882 255 503
[email protected]
Веска Николова Инспектор 032 200 512
[email protected]
Дочка Иванова Технически сектретар 032 200 528
0885 813 585
[email protected]
Мая Петрова Технически сектретар 032 200 528
0885 813 585
[email protected]
Румянка Костадинова Технически сектретар 032 200 528
0885 813 585
[email protected]