Отдел Човешки ресурси

Служител Позиция Контакти
Радка Малинова Ръководител отдел 032 / 200 526, [email protected]
Виктория Василева Специалист УЧР 032 / 200 521, [email protected]
Милена Калинина Експерт ТРЗ 032 / 200 533, [email protected]
Даниела Тонова Експерт ТРЗ 032 / 200 523, [email protected]
Диана Йовчева Експерт ОТ в МК [email protected]
Радка Ташева Технически сектретар 032 200 528, [email protected]
Дочка Иванова Технически сектретар 032 200 528, [email protected]
Силвия Неделчева Компютърен оператор 032 200 512, [email protected]