Отдел Договорни отношения и обществени поръчки

Служител Позиция Контакти
Елена Славова Ръководител отдел
Договорни отношения и
обществени поръчки (ДООП)
032 200 513
моб. тел. 0884880339
[email protected]
[email protected]
Христо Петков Заместник- ръководител,
отговорник по качеството на звеното
моб. тел. 0898413343
[email protected]
Венета Хронева Юрисконсулт 032 200 513
[email protected]
[email protected]
Ирина Попова Експерт 032 200 513
[email protected]
[email protected]