Отдел Договорни отношения и обществени поръчки

Служител Позиция Контакти
Елена Славова Ръководител 032 200 513
[email protected]
[email protected]
Венета Хронева Юрисконсулт 032 200 513
[email protected]
[email protected]
Ирина Попова Експерт 032 200 513
[email protected]
[email protected]