Отдел Договорни отношения и обществени поръчки

Служител Позиция Контакти
Елена Славова Ръководител 032 200 513
doop@mu-plovdiv.bg
elena.slavova@mu-plovdiv.bg
Венета Хронева Юрисконсулт 032 200 513
doop@mu-plovdiv.bg
veneta.hroneva@mu-plovdiv.bg
Ирина Попова Експерт 032 200 513
doop@mu-plovdiv.bg
irina.popova@mu-plovdiv.bg